Päiväkoti Tasku on luontopainotteinen päiväkoti ja toiminnassamme sovellamme Reggio-Emilia pedagogiikkaa. Taskun ilmapiiri on kiireetön, hyväntuulinen ja lasta arvostava. Taskussa toimii myös Ryhmä-theraplay ryhmät.

Päiväkodin viereinen Hovisuon liikunta-alue luo mainiot puitteet ulko- ja talviliikunnalle. Taskussa toteutamme liikuntaleikkikoulua ja käymme liikkarissa kerran viikossa viereisessä Liikuntakeskus Pompussa.

Harrastamme Metsämörri toimintaa ja käymme kerran viikossa lähimetsässämme. Meillä on Metsämörrin laatutunnus. Käsittelemme luontoaihetta monipuolisesti myös laajoissa projekteissamme. Sisällytämme mm. esiopetuksen osa-alueet näihin projekteihin. Vanhemmat voivat seurata tiedotusta ja lapsensa touhuja valokuvien välityksellä Muksunkirjan kautta.

Toimintamme perusajatuksia ovat:​
 • Turvallinen, kiireetön ja kodinomainen ilmapiiri
 • Pienet lapsiryhmät ja tutut kasvattajat takaavat turvallisen ilmapiirin
 • Pienessä päiväkodissa sisarukset pääsevät viettämään päivittäin aikaa yhdessä
 • Lapsilähtöisyys
 • Seuraamme ja tiedustelemme lasten kiinnostuksen kohteita. Tutkimme ja työstämme niitä asioita, joista lapset ovat kiinnostuneita.
 • Työskentelyn monipuolisuus
 • Työstämme tutkimiamme aiheita ilmaisun monin eri keinoin
 • Lapsen hyvän itsetunnon tukeminen
 • Päivittäisen omaehtoisen leikin mahdollistaminen
 • Tiivis ja luonteva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa

Taskun väki

Päiväkoti Tasku
Taskusta on kiva kurkistaa maailmaan niin avaraan.

Jos alkaa pikkuisen pelottaa, voi Taskuun takaisin pujahtaa.

Tasku on täynnä yllätyksiä ja lapsethan rakastavat etsiä.

Sieltä löytää puuhaa ja ystäviä ja Tasku on kivan tädin sylissä!- Annakaisa[ Takaisin ylös ]

Toimintamme:

Reggio Emilia - pedagogiikka

Sovellamme Taskussa Reggio Emilia - pedagogiikkaa. Seuraamme ja tiedustelemme lasten kiinnostuksen kohteita ja näin saamme lähtökohdan uudelle projektille. Ajatuksena se, että lapsi saa itse ottaa asioista selvää. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle löytöretki sekä luoda onnistumisen kokemuksia. Lapsi huomaa, että hänen ajatuksiaan arvostetaan ja hänen työnsä ovat merkityksellisiä.

Taskun projektit liittyvät aina luontoon. Projektin aihetta käsittelemme ilmaisun eri keinoin, jotta kokemus asiasta olisi mahdollisimman monipuolinen ja syvä. Projekti on päiväkotityöskentelyssämme, kuin punainen lanka, joka kulkee mukana syksyn ja keväänkin, mikäli kiinnostusta asiaan riittää. Projektin ympärillä teemme paljon muitakin tärkeitä ja ajankohtaisia asioita.

Päiväkotimme henkilökunta dokumentoi lasten työskentelyä. Merkitsemme muistiin ryhmän toimintaa, työskentelyn etenemistä, ajatuksia ja oivalluksia. Otamme valokuvia projektin etenemisestä jne. Taskussa on käytössä Muksunkirja, johon päivitämme aktiivisesti Muksunkansiota. Vanhemmat voivat katsoa sieltä valokuvia ja lukea lapsensa touhuista.

Taskussa seinät puhuvat. Lasten töistä ja valokuvista kootut näyttelyt ovat vanhemmille kuin kurkistusikkuna päiväkodin arkeen. Pidämme erityisen tärkeänä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Vanhempainiltoja vietämme mm. leppoisasti luonnossa retkeillen. On tärkeää, että vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan. Teemme yhteistyötä ylläpitämällä avointa kasvatuskumppanuutta.

Päiväkoti kanttarelli


[ Takaisin ylös ]

Luontokasvatus

Taskulaiset käyvät viikottain Metsämörri retkillä lähimetsässä, johon on matkaa noin 1km. Metsämörri on tarkoitettu 5-8-vuotiaille lapsille ja 2-4- vuotiaat käyvät Myttysretkillä. Metsämörri on Suomen Ladun ylläpitämää ja kouluttamaa toimintaa. Mörriä olemme toteuttaneet Taskussa jo vuodesta 2008 ja meillä on Suomen Ladun myöntämä Metsämörrin laatutunnus.

Metsämörri on leikki- ja satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin. Metsämörri elää metsässä ja on eläinten ja lasten ystävä. Koska Metsämörri voi puhua eläinten kanssa, voi hän kertoa lapsille kaikesta metsässä tapahtuvasta. Toiminnassa lapset kiintyvät luontoon omien kokemusten, elämysten ja aistien kautta. Vuodenaikojen vaihtelua seurataan leikkien, laulujen ja satujen johdattamina.

Luonto, siihen tutustuminen ja sen suojeleminen on meille tärkeää. Käsittelemme myös luontoaiheita laajoissa projekteissamme. Viimeaikaisia projektejamme ovat olleet mm. Vesi, Joki, Lintu, Oulu (luonnon näkökulmasta käsin) sekä Haltiat. Integroimme mm. esiopetuksen osa-alueet projektiin näin oppiminen on mielenkiintoista ja mieleenpainuvaa. Pidämme tärkeänä päiväkodissamme ja elämässämme kierrätystä ja kestävää kehitystä.

Päiväkoti kanttarelli

Metsämörri on ulkoilukoulu
jonka tavoitteita ovat:

 • Ulkoilla säällä kuin säällä
 • Viihtyä luonnossa
 • Oppia tuntemaan luontoa
 • ​Suojella luontoa
 • ​Leikkiä luonnossa
 • Huolehtia luonnosta
 • Kokea elämää luonnossa


[ Takaisin ylös ]

Theraplay

Päiväkodissamme toimii Ryhmä-theraplay ryhmä, jota vetää Ryhmä-theraplay ohjaaja päiväkotimme johtaja Annakaisa Ruonala.

Ryhmä-theraplay on vuorovaikutuksellinen, leikkisä kerhotuokio, jossa pyritään vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyä toimia sosiaalisissa suhteissa. Leikkituokio on aikuisen ohjaama ja jäsentämä leikkihetki, joka sisältää leikkisiä aktiviteetteja, yhdessä toimimista ja hoivaa. Sen tarkoituksena on antaa lapselle hyvänolon, ilon, onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa tunnetta yhdessäolosta. Leikkituokion leikeissä opetellaan myös esim. tunteiden ilmaisemista ja säätöä sekä impulsiivisuuden säätelyä. Yksi ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa kauden aikana.


[ Takaisin ylös ]

Päivähoitohakemus

Lapsen tiedotHuoltajan tiedot
Toisen huoltajan tiedotPäivähoidon tarve

Laske tähän edellä esitetyn laskutoimituksen tulos. Tämä kenttä on olemassa roskapostin estämiseksi.


[ Takaisin ylös ]

Hoitomaksut

1.8.2011 lähtien olemme siirtyneet käyttämään yksityisen päivähoidon palveluseteliä. Palvelusetelistä ja sen arvosta löydätte tarkempaa tietoa www.ouka.fi/sote/palveluseteli.


Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksujen mukaan.

Tasku päivähoitomaksut:

 • Alle 3-vuotiaat 1130 € josta perheen
  osuus 40 - 323 €
 • Yli 3 - vuotiaat 815 € josta perheen
  osuus 40 - 323 €
 • Esikoulu + päivähoito 815 € josta perheen
  osuus 40 - 209,80 €

Hoitopaikoista voi olla suoraan yhteydessä päiväkodin johtajaan gsm. 040 - 085 6273.[ Takaisin ylös ]

Ajankohtaista:

19.1.2015


Haku Taskun esikouluun! Parhaillaan on menossa esiopetukseen ilmoittautuminen vuonna 2009 syntyneille lapsille. Taskussa toimii pieni esikouluryhmä. Samassa ryhmässä esikoululaisten kanssa touhuavat Taskun viisivuotiaat oppijat. Esikoulumme toiminta on monipuolista ja teemme aktiivista yhteistyötä lähialueen koulujen kanssa. Esiopetusta esitellään tarkemmin Esiopetus Oulussa–esitteessä. Esite on luettavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa: www.ouka.fi/esiopetus.


Päiväkoti kanttarelli

[ Takaisin ylös ][ Takaisin ylös ]